گروه هنرهای تجسمی

دوره آموزش طراحی

مرکز آموزش های تخصصی هنر به پشتوانه اساتید با تجربه، اقدام به برگزاری دوره آموزش طراحی نموده است. هنرجویان در این دوره یک ساله طراحی را از پایه آموزش می بینند و سرفصل هایی همچون طراحی از طبیعت بی جان، طراحی چهره و طراحی از طبیعت را پشت سر می گذارند و کار با مواد مختلف از جمله طراحی با مداد ، طراحی با کنته و … را یاد می گیرند. دوره آموزش طراحی از پایه تا پیشرفته در مرکز جهاد واحد هنر برگزار می شود و هنر جویان پس از اتمام دوره و اخذ مدرک می توانند آثار زیبایی خلق کنند.

دوره آموزش خوشنویسی

مرکز آموزش های تخصصی هنر به پشتوانه اساتید با تجربه، اقدام به برگزاری دوره آموزش خوشنویسی کرده است. در این دوره ها هنر جویان آموزش خوشنویسی با خودکار و با قلم را آموزش می بینند. خوشنویسی هنر سنتی و قدیمی ایرانی است و امروزه دست خط هر فرد در روابط و تعاملات او نیز اثر گذار است. هنر جویان در این دوره ها خوشنویسی فارسی نستعلیق را نیز آموزش می بینند.

دوره آموزش تذهیب

مرکز آموزش های تخصصی هنر به پشتوانه اساتید با تجربه، اقدام به برگزاری دوره آموزش تذهیب کرده است. آموزش تذهیب مقدماتی تا پیشرفته در پنج ترم برگزار شده و هنرجویان اصول این هنر و طرح و نقش های مختلف از جمله طرح اسلیمی ، گل و برگ های ختایی ، ساقه و تذهیب حاشیه و … را آموزش می بینند. هنر تذهیب یک هنر قدیمی ایرانی است که بیشتر اوقات در کنار خوشنویسی قرار می گیرد و هنرمندان با اجرای این هنر بر روی وسایل مختلف می توانند به درآمد نسبتا خوبی برسند و کسب و کار خود را داشته باشند.

دوره آموزش نقاشی

مرکز آموزش های تخصصی هنر به پشتوانه اساتید با تجربه ، اقدام به برگزاری دوره آموزش نقاشی نموده است. هنرجویان پس از گذراندن چهار ترم و دریافت مدرک می توانند در حوزه نقاشی به خلق آثار بپردازند. هنرجویان می توانند آموزش نقاشی حرفه ای را در دوره های جهاد واحد هنر تجربه کنند و پس از آن به عنوان نقاش به کسب درآمد بپردازند. هنرجویان می توانند استودیو آموزش نقاشی راه اندازی کرده و یا سفارش نقاشی گرفته و درآمد خوبی از این راه کسب کنند.