گروه عکاسی دیجیتال

دوره جامع آموزش عکاسی

مرکز آموزش های تخصصی هنر به پشتوانه اساتید با تجربه ، اقدام به برگزاری دوره جامع عکاسی نموده است. آموزش عکاسی در جهاد واحد هنر بر پایه اصول آکادمیک بوده و هنرجویان پس از طی کردن کلاس عکاسی پایه و پیشرفته که در دو ترم ارائه می شود ، می توانند گرایش خود را انتخاب کنند. دو گرایش عکاسی تبلیغاتی صنعتی و عکاسی پرتره و مد در جهاد واحد هنر ارائه می شوند که هنرجویان در ترم سه می توانند یکی از آن ها را انتخاب کنند.