مرکز آموزش های تخصصی جهاددانشگاهی هنر با هدف ارتقای سطح مهارت هنر آموزان و هدایت آنها به سمت آموزش های اشتغال محور در رشته های مختلف گروه مدو لباس –گروه هنرهای تجسمی –گروه هنرهای کاربردی – گروه عکاسی دیجیتال – گروه هنرهای دکوراتیو –گروه تربیت مربی هنر کودک و نرم افزارهای هنر و معماری با حضور اساتید حرفه ایی و فرهیخته در زمینه ایجاد مهارت افزایی و کارآفرینی در حال فعالیت است .

مرکز آموزشهای کاربردی جهاد دانشگاهی واحد هنر

شاخص ها:

 •  بیش از ۴۰ سال سابقه
 •  آموزش بیش از ۱۰ هزار فراگیر که بیش از ۷۰ درصد آن ها مستقیم وارد بازار کار شدند
 •  تجربه برگزاری بیش ۱۰۰ ها نمایشگاهی فردی و گروهی درون سازمانی بیرون سازمانی       
 • برگزاری ۱۰۰ ورکشاپ تخصصی ملی
 • برگزاری ده ها  نشست تخصصی در حوزه ی هنرهای تجسمی
 •  طرف قرارداد با بهزیستی جهت برگزاری دوره های تربیت مربی
 • طرف قرارداد با آموزش و پرورش
 • طرف قرار داد با اتحادیه ها و اصناف تهران جهت برگزاری دوره های تخصصی
 • فعال در هشت گروه آموزش تخصصی مد و لباس، گروه هنرهای تجسمی، هنرهای کاربردی، عکاسی دیجیتال، هنرهای دکوراتیو، تربیت مربی هنر کودک، نرم افزارهای هنر ومعماری

 

  به طور کلی محورهای فعالیت های این مرکز عبارتند از :

 

 • آموزش در حوزه ی هنرهای تخصصی کاربردی با رویکرد اشتغال و کارآفرینی
 • ارائه خدمات تخصصی متناسب  با نیازهای جامعه
 • طراحی و اجرای طرح های کارآفرینی
 • ارائه مشاوره های تخصصی به دستگاهها و مراکز کارفرمایی
 • طراحی و اجرای همایش ها ، نمایشگاهها و سمینارهای موضوعی و تخصصی هنر
 • طراحی و اجرای دکور سازمانها وارگانها
 • طراحی و اجرای هدایای مورد نیاز با هویت بصری سازمانهای فوق